Honning -som flydende solskin på glas

Det er med stor stolthed, at vi tilbyder et udvidet sortiment af gyldne, elegante smagsnuancer, med lang aromatisk eftersmag fra pollen-rig presset honning.

Vores honning, som viderefører håndværkets ædle kunst efter danske traditioner, er produceret efter grønne principper, fordi vi sætter en ære i, at bevare klodens uddøende bier, mens vi sikrer dig et sundere og mere velsmagende alternativ til raffineret sukker.

Når du køber vores honning, bidrager du altså til en lysere og mere harmonisk fremtid, for både dig selv, din klode og dine efterkommere. 

Det er da strålende ikke? 

 

Bæredygtighed og dyrevelfærd er vigtige omdrejningspunkter i vores biavl.

Bæredygtigheden kommer i kraft af, at det stade-materiale, som indgår i produktionen primært er fra genbrug og at vi samarbejder med flere økologer, som vi hjælper med at sikre større og bedre udbytte på blomstrende afgrøder.

Dyrevelfærden består i, at vi ikke tager fratager alt honning fra vores bifamilier. De får minimum halvdelen af deres vinterforråd fra egen honning. Vi tager desuden afstand fra den klassiske tilgang, som kasserer bier på baggrund af naturligt temperament.  

Vi benytter ingen medicin i biavlen, men gør derimod brug af økologiske behandlingsmetoder mod evt. sygdom.

Vores fokus er med andre ord at sikre en stærk bestand, som kan klare udfordringer i et langsigtet og helhedsorienteret perspektiv.