Rigdom af racer

Honningbier laver ikke bare honning. De bestøver omkring 70% af de afgrøder vi spiser, hvorfor det vil få

katastrofale konsekvenser, hvis kolonierne fortsat forsvinder, som de stigende har gjort siden 80'erne.

Da det er vores vision, at bidrage til bevarelsen af klodens bier, bestræber vi os på at skabe modstandsdygtige kolonier. I den forbindelse gør vi brug af en systematisk kombination af forskellige linjer og racer af bier, som eksempelvis Buckfast, Carnica, Ligustika og Brun-bi. Vi bestræber os på at avle biernes temperament tilbage til hvad bierne var engang. 

 

Bæredygtighed og dyrevelfærd

Bæredygtighed og dyrevelfærd er vigtige omdrejningspunkter, som vi bestræber os på at efterkomme i vores biavl.

Bæredygtigheden kommer i kraft af, at det stade-materiale, som indgår i produktionen primært er fra genbrug og

at vi samarbejder med flere økologer, som vi hjælper med at sikre større og bedre udbytte på blomstrende afgrøder.

 

Dyrevelfærden hos vores bier består i, at vi ikke tager fratager dem alt honningen.

De får minimum halvdelen af deres vinterforråd fra egen honning,

som suppleres med hertil specialdesignet inverteret sukker.

 

Naturligt temperament & forsvarsevne bevares 

Vi tager desuden afstand fra den klassiske biavler tilgang, som kasserer bier på baggrund af deres naturligt forekommende temperament.

Vi benytter ingen medicin i biavlen, men gør derimod brug af naturlige økologiske behandlingsmetoder mod evt. sygdom.

Vores fokus er med andre ord at sikre en stærk bestand, som kan klare udfordringer i et langsigtet,

helhedsorienteret og grønt perspektiv.