Hos C&K’s biavl bestræber vi os på, at møde nogle af de 17 verdensmål.

 

 

 

Introduktion, innovation & infrastruktur 

Vi forsøger at innovere og strømligne produktion via teknologiens mange muligheder og via nytænkning indenfor ergonomiske løsninger samt,

via inklusiv og bæredygtig industrialisering i et langsigtet og helhedsorienteret perspektiv.

 

Ansvarligt forbrug & produktion

Vi forsøger at sikre en bedre fremtid, for bierne, insektlivet, for naturen, for fødevarebranchen, via grøn biavl og effektiv bestøvning af økologiske marker.

Vi bestræber os på bæredygtighed ifm. udvælgelse af genetik, og under anskaffelse af genbrugsmateriel så som stader og produktionsmaskiner.

 

Livet på landet

Vi forsøger at bidrage til bevarelse, genoprettelse og bæredygtig brug af økosystemer og biodiversitet, via samarbejde med økologer.

Vi tænker biavl i et holistisk perspektiv, blander os mindst muligt, undlader brug af røg og styrker biernes generelle helbred, dels via urter,

mælkesyre- kultur, og dels ved at lade bierne beholde min. halvdelen af deres honning til vinterforåd, fra de nøje udvalgte og mangfoldige levesteder.