Honey - like liquid sunshine in a glass jar

It is with great pride that we offer an expanded range of golden, elegant flavors, with long aromatic aftertaste from pollen-rich pressed honey.

Our honey, which continues the noble art of craftsmanship in accordance with Danish traditions, was produced on the basis of green principles, because we take pride in preserving the extinct bees of the globe while ensuring a healthier and more tasty alternative to refined sugar.

Thus, when you buy our honey, you contribute to a brighter and more harmonious future, for yourself, your planet and your descendants.

That's brilliant, isn't it?

Bæredygtighed og dyrevelfærd er vigtige omdrejningspunkter i vores biavl.

Bæredygtigheden kommer i kraft af, at det stade-materiale, som indgår i produktionen primært er fra genbrug og at vi samarbejder med flere økologer, som vi hjælper med at sikre større og bedre udbytte på blomstrende afgrøder.

Dyrevelfærden består i, at vi ikke tager fratager alt honning fra vores bifamilier. De får minimum halvdelen af deres vinterforråd fra egen honning. Vi tager desuden afstand fra den klassiske tilgang, som kasserer bier på baggrund af naturligt temperament.  

Vi benytter ingen medicin i biavlen, men gør derimod brug af økologiske behandlingsmetoder mod evt. sygdom.

Vores fokus er med andre ord at sikre en stærk bestand, som kan klare udfordringer i et langsigtet og helhedsorienteret perspektiv.